Frikort

Frikort Kilde : Kilde : Helsenorge Frikort for egenandelstak 2 Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk i posten innen tre uker etter at du har betalt til sammen 2085 kroner i egenandeler (2025 kroner i 2018). Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. Barn under 16 år og …

Stopptober

Stopptober Stopptober er en kampanje der alle som røyker eller snuser kan bruke oktober til å gjøre et slutteforsøk – sammen. Klarer man 28 dager uten røyk er sjansen fem ganger så stor for at man lykkes med slutteforsøket. Sjekk ut helsedirektorates informasjon om STOPPTOBER